Ι.Ν.Υπαπαντής στην Καλαμάτα μετά τις επεμβάσεις.2024-03-01T16:16:33+00:00
Ι.Ν.Υπαπαντής στην Καλαμάτα προ της επισκευής. Ζημιές από τον σεισμό 1987.2024-03-01T16:15:34+00:00
Ι.Ν.Υπαπαντής στην Καλαμάτα προ της επισκευής. Ζημιές από τον σεισμό 1987.2024-03-01T16:15:44+00:00
Επισκευή Ι.Ν.Υπαπαντής στην Καλαμάτα από τον σεισμό 19872024-03-01T16:18:22+00:00
Επισκευή Ι.Ν.Υπαπαντής στην Καλαμάτα. Μετά τον σειμό 1987. Gunite – τσιμεντενέσεις- αγκύρια2024-03-01T16:17:08+00:00
Επισκευή Ι.Ν.Υπαπαντής στην Καλαμάτα. Επισκευή από τον σεισμό 19872024-03-01T16:17:00+00:00
Επισκευή πυθμένα ξηρής δεξαμενής. Ναυπηγείο Σκαραμαγκά. Εγκατάσταση νέων εφελκυόμενων πασσάλων2021-07-27T07:30:48+00:00
Επισκευή προμαχώνα Μαρτινέγκο. Κάστρο Κέρκυρας. Τσιμεντενέσεις – Αγκύρια μεγάλου μήκους2021-07-27T07:30:33+00:00
Επισκευή Πολιτιστικού Κέντρου Αλέξανδρος Ωνάσης2021-07-27T07:29:59+00:00
Επισκευή Πολιτιστικού Κέντρου Αλέξανδρος Ωνάσης. Gunite – Τσιμεντενέσεις – Ρητίνες – Αγκύρια2021-07-27T07:29:47+00:00
Go to Top