ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Φόρμα Επικοινωνίας

Στοιχεία Επικοινωνίας

CONCRETAN IKE

Διεύθυνση:
Γεωργίου Καραισκάκη 66,
Θέση Πρέρεζι,

19014 Καπανδρίτι Ν. Αττικής.

Τηλέφωνο:
2295-0-53942

Fax:
2295-0-53943

email:
info@concretan.com