Προκατασκευασμένα Σπίτια

Όλα τα σπίτια CONCRETAN έχουν Φέρουσα Κατασκευή (Σκελετό) από Οπλισμένο Σκυρόδεμα (ΒΕΤΟΝ) και τοίχους Sandwich από πυρήνα ελαφροσκυροδέματος με φλοιούς ινωπλισμένους, πολύ Υψηλής Εφελκυστικής Αντοχής με βάση το Τσιμέντο και Ειδικώς επιλεγμένα Αδρανή Υλικά. Όλα τα δομικά στοιχεία έχουν Υψηλά Χαρακτηριστικά Μόνωσης και παράγονται από άκαυστα υλικά.

  • Το σύστημα CONCRETAN έχει σχεδιασθεί ώστε να προσαρμόζεται στην εκάστοτε Αρχιτεκτονική Μελέτη. Καμία δέσμευση δεν επιβάλλεται από το σύστημα στον Αρχιτέκτονα Μελετητή.
  • Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των ορόφων.
  • Η Στατική Μελέτη μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε Διπλ.Πολιτικό Μηχανικό με τήρηση των διατάξεων του πακέτου των Ελληνικών Κανονισμών.
  • Τα σπίτια μπορούν να περιλαμβάνουν και μη επίπεδα δομικά στοιχεία (καμπύλα ή πολυγωνικά, ακόμη και με διπλή καμπυλότητα στο χώρο).
  • Ο Ιδιοκτήτης μπορεί να επιλέξει ελεύθερα τον βαθμό ολοκλήρωσης, με ελάχιστο την κατασκευή του σκελετού, όλων των τοίχων και την μόνωση και στεγάνωση του συνόλου της παράπλευρης εξωτερικής επιφάνειας του σπιτιού.

Ζητήστε Προσφορά για Προκατασκευασμένα Σπίτια