Φύλλα Ετοιμης Τσιμεντοκονίας CONETAN SCREED

Εφαρμογές φύλλων έτοιμης τσιμεντοκονίας CONCRETAN SCREED με πάχος 2-4 χιλιοστά στην Ελλάδα και κόστος σημαντικά χαμηλώτερο του κόστους της τσιμεντοκονίας που κατασκευάζεται επί τόπου.

Α. Σε εξωτερικούς χώρους παραθαλάσσιου Ξενοδοχειακού Συγκροτήματος 5* στις Κυκλάδες, Φωτογρ.1.1, Φωτογρ.1.2

Β. Σε εσωτερικούς χώρους

– Σε γραφείο ως δάπεδο πάνω σε ημικατεστραμμένα πλακίδια, φωτογρ.1.3

– Σε κλειστό Γυμναστήριο επάνω σε πλαστικό δάπεδο, φωτογρ.1.4.

Τα φύλλα Ετοιμης Τσιμεντοκονίας τοποθετούνται εξαιρετικά εύκολα σε οριζοντιομένη βάση.

Αν πρόκειται για αποκατάσταση δαπέδου τοποθετούνται επάνω στο δάπεδο που υπάρχει, στο οποίο μάλιστα δεν χρειάζεται να στοκαρισθούν οι αρμοί, επειδή τα έτοιμα φύλλα τσιμεντοκονίας δεν ρηγματώνονται και έχουν ακαμψία που επιτρέπει την γεφύρωση των αρμών.