Ετοιμοι (προκατασκευασμένοι) Ελαφροβαρείς τοίχοι hi-tech BETON

Ελαφροβαρείς Εξωτερικοί  Προκατασκευασμένοι Τοίχοι SANDWICH από hi-tech BETON.

  • Σε κλειστό Γυμναστήριο στις Κυκλάδες. Φωτογρ.3.1.
  • Σε κτίριο Γραφείων στην Αθήνα. Φωτογρ. 3.2.

Οι τοίχοι αυτοί περιλαμβάνουν την χωρίς θερμογέφυρες θερμομόνωση και ηχομόνωση και έχουν κόστος πολύ χαμηλώτερο από το κόστος των παραδοσιακών.

Η μόνη εργασία που μένει να γίνει μετά την τοποθέτηση αυτών των τοίχων είναι η τελική βαφή τους.