Έργο : Αντικατάσταση Περιμετρικών Τοίχων Πολιτιστικού Κέντρου σε νησί των Κυκλάδων με Τοίχους CONETAN Walls
Θέση : Νησί των Κυκλάδων
Μέγεθος Έργου : 130 m2
Τοιχοποιία : Συνδυασμός τμημάτων τοίχων από υαλότουβλα με τμήματα τοίχων CONETAN WALLS  από ελαφροβαρές σκυρόδεμα.
Περίοδος κατασκευής : 9-18 Αυγούστου 2019

Μεταξύ 9-18 Αυγούστου, στο μέσο της καυτής τουριστικής  περιόδου του Αιγαιοπελαγίτικου νησιού, έπρεπε να αντικατασταθούν οι τοίχοι του Πολιτιστικού Κέντρου με σύστημα τοίχων από υαλότουβλα και ελαφροβαρές σκυρόδεμα  κατά την Αρχιτεκτονική μελέτη.
Η Concretan παρήγαγε και εγκατέστησε  συνδυασμό πανέλων από υαλότουβλα και τοίχων  CONETAN WALLS, sandwich από φλοιούς κονίας πολύ υψηλής αντοχής πάχους 1.5 χιλιοστού  και πυρήνα ελαφροσκυροδέματος βάρους 400 kg/m3.
Το σύστημα επελέγη ως το πιο κατάλληλο για την κατασκευή στην συγκεκριμένη χρονική περίοδο με τα ιδιαίτερα προβλήματα μεταφορών, μηδενικής διαθεσιμότητας προσωπικού και λοιπών τοπικών πόρων  και  πολυκοσμίας στο χώρο του εργοταξίου των 10 ημερών.
Το έργο ολοκληρώθηκε με επιτυχία εντός του συμβατικού χρόνου και του προϋπολογισμού.